Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6
Kiến thức kiến trúc
Một hướng dẫn về thiết kế tháo dỡ - Design for Disassembly 10

Một hướng dẫn về thiết kế tháo dỡ - Design for Disassembly

Khi mà ngành xây dựng vẫn đang tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ cho xây dựng công trình thì "Thiết kế tháo dỡ" - Design for Disassembly là một chiến lược thiết kế đảm bảo giảm thiểu sự lãng phí tài nguyên xây dựng cho công trình bằng việc quan tâm đến các tiêu chí 3R gồm giảm thiểu - reduce, tái chế - recycle, tái sử dụng - reuse. ...
X

Xem Fanpage của chúng tôi.