Nhà Cấp 4 Đẹp

Địa chỉ: Bình Thuận

Tổng kinh phí: 390 triêu

Kích thước: 5x15

Thiết kế: kts Lê Hoài Đê

0977 32 39 59