Nhà Cấp 4 Phan Thiết - Nhà Anh Châu

Địa chỉ: Phan Thiết - Bình Thuận

Nhà Anh Châu

Tổng kinh phí : 600 triệu

Thiết kế : Hoài Đê

0977 32 39 59